Số liệu sốc: Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm 2017 của nhiều tỉnh trên 99%

(VTC News) - Nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã công bố tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm 2017, trong đó nhiều tỉnh có tỷ lệ đỗ trên 99%.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113