• TRANG CHỦ
  • Văn hóa - Giải trí

Nhặt sạn phim Võ Mị Nương truyền kỳ của Phạm Băng Băng

Không tính cung nữ áo vàng đứng cuối cùng, hàng này có 7 tài nhân (thiếp của vua).

Không tính cung nữ áo vàng đứng cuối cùng, hàng này có 7 tài nhân (thiếp của vua).

Thế nhưng lát sau, chỉ còn có 5 tài nhân.

Thế nhưng lát sau, chỉ còn có 5 tài nhân.

Trong cảnh quay Võ Như Ý (Phạm Băng Băng) quỳ trên sàn nhà...

Trong cảnh quay Võ Như Ý (Phạm Băng Băng) quỳ trên sàn nhà...

...vị trí của cô và những tà áo thay đổi chỉ trong tíc tắc.

...vị trí của cô và những tà áo thay đổi chỉ trong tíc tắc.

...khi đổi góc máy, Võ Như Ý lại trở lại vị trí như cũ.

...khi đổi góc máy, Võ Như Ý lại trở lại vị trí như cũ.

Dù chưa có ai tác động nhưng chiếc ga trải giường...

Dù chưa có ai tác động nhưng chiếc ga trải giường...

... không còn phủ sát mép giường nữa.

... không còn phủ sát mép giường nữa.

Vị trí của chiếc khay để dải lụa trắng dịch chuyển liên tục khi đổi góc máy.

Vị trí của chiếc khay để dải lụa trắng dịch chuyển liên tục khi đổi góc máy.

Ở cảnh quay này, phần đầu tấm thảm chỉ lộ ra rất ít.

Ở cảnh quay này, phần đầu tấm thảm chỉ lộ ra rất ít.

Nhưng khi đổi góc máy, phần đầu tấm thảm trông dài hơn nhiều.

Nhưng khi đổi góc máy, phần đầu tấm thảm trông dài hơn nhiều.

Bức vẽ...

Bức vẽ...

...trông khá khác nhau khi đổi góc máy.

...trông khá khác nhau khi đổi góc máy.

Một số khách du lịch lọt vào ống kính đoàn phim.

Một số khách du lịch lọt vào ống kính đoàn phim.

Chiếc mic thu tiếng xuất hiện trong cảnh quay này.

Chiếc mic thu tiếng xuất hiện trong cảnh quay này.

Lúc đầu, chiếc hộp của quan thái y nằm ở phần chiếu màu xanh.

Lúc đầu, chiếc hộp của quan thái y nằm ở phần chiếu màu xanh.

Khi đổi góc máy, chiếc hộp không còn nằm trong phần chiếu màu xanh nữa.

Khi đổi góc máy, chiếc hộp không còn nằm trong phần chiếu màu xanh nữa.

Đổi lại góc máy, chiếc hộp vẫn ở trong phần chiếu màu xanh. Trong suốt cảnh quay này, các thái y đều phải quỳ rạp và không dám nhúc nhích. Vậy ai đã di chuyển chiếc hộp?  (Theo Zing)

Đổi lại góc máy, chiếc hộp vẫn ở trong phần chiếu màu xanh. Trong suốt cảnh quay này, các thái y đều phải quỳ rạp và không dám nhúc nhích. Vậy ai đã di chuyển chiếc hộp? (Theo Zing)

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất