Nhân viên ngân hàng Trung Quốc khoe tuyệt kỹ đếm tiền 'thần sầu'

(VTC News) - Nam nhân viên Ngân hàng Nam Kinh, Trung Quốc khoe kỹ năng đếm tiền nhanh hơn máy khiến người xem mắt tròn mắt dẹt.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế