Nhân viên đường sắt cám cảnh 20.000 đồng một đêm trực

(VTC News) - Những nhân viên đường sắt, mà ở đây là những người làm gác chắn, họ đã và đang phải làm việc trong điều kiện vất vả.

VTC14

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO