• TRANG CHỦ
  • Kinh tế

Nhân viên đưa bao tải đi nhận tiền thưởng của công ty

Một công ty ở Trịnh Châu (Hà Nam, Trung Quốc) vừa trao thưởng hàng triệu nhân dân tệ cho những nhân viên xuất sắc. Số tiền thưởng được dựng như bức tường ngày trong phòng họp

Một công ty ở Trịnh Châu (Hà Nam, Trung Quốc) vừa trao thưởng hàng triệu nhân dân tệ cho những nhân viên xuất sắc. Số tiền thưởng được dựng như bức tường ngày trong phòng họp

Giám đốc công ty trao thưởng cho nhân viên xuất sắc, mỗi người được nhận cả chục cọc tiền

Giám đốc công ty trao thưởng cho nhân viên xuất sắc, mỗi người được nhận cả chục cọc tiền

Số tiền ở mỗi cọc là 100.000 nhân dân tệ, công ty chi thưởng khoảng 14 triệu nhân dân tệ.

Số tiền ở mỗi cọc là 100.000 nhân dân tệ, công ty chi thưởng khoảng 14 triệu nhân dân tệ.

Thậm chí có người chuẩn bị cả bao tải đưa đến cuộc họp để đựng tiền vì số lượng tiền thưởng quá nhiều

Thậm chí có người chuẩn bị cả bao tải đưa đến cuộc họp để đựng tiền vì số lượng tiền thưởng quá nhiều

Những cọc tiền thưởng xếp cao khiến nhiều người ngỡ ngàng ngay trong cuộc họp. Đây không phải là lần đầu tiên hình ảnh những cọc tiền dược xếp cao như vậy, trong dip gần Tết, nhiều công ty ở Trung Quốc cũng đã làm như vậy

Những cọc tiền thưởng xếp cao khiến nhiều người ngỡ ngàng ngay trong cuộc họp. Đây không phải là lần đầu tiên hình ảnh những cọc tiền dược xếp cao như vậy, trong dip gần Tết, nhiều công ty ở Trung Quốc cũng đã làm như vậy

Cận cảnh 14 triệu nhân dân tệ chuẩn bị được phát cho những nhân viên xuất sắc

Cận cảnh 14 triệu nhân dân tệ chuẩn bị được phát cho những nhân viên xuất sắc

Niềm vui của một người nhận tiền thưởng với nhiều cọc tiền trên tay

Niềm vui của một người nhận tiền thưởng với nhiều cọc tiền trên tay

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất