Nhân viên cửa hàng nã súng xối xả, cướp lao xuyên cửa kính chạy trối chết

(VTC News) - Tên cướp hùng hổ vác súng vào một cửa hàng thuốc lá ở Texas (Mỹ), chưa kịp diễu võ dương oai đã bị nhân viên của cửa hàng rút súng bắn xối xả.

Quá hoảng sợ, tên cướp ngay lập tức quay đầu bỏ chạy, lao xuyên qua cửa kính khiến kính vỡ rơi loảng xoảng.

Nguồn: Sputnik

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế