Nhà xuất bản Giáo dục 'dùng chùa' tác phẩm, nhiều tác giả bức xúc

(VTC News) - Sử dụng bài viết mà không xin phép, NXB Giáo Dục Việt Nam vừa bị tác giả Hồ Huy Sơn và một số tác giả lên tiếng phản đối.

Đơn vị này bị tố có nhiều tác phẩm in thành sách mà không thông qua ý kiến của tác giả.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế