Nhà ngoại giao Trần Quang Cơ: Một lòng vì Tổ quốc

(VTC News) - Cố Thứ trưởng Ngoại giao Trần Quang Cơ luôn thể hiện tinh thần một lòng vì Tổ quốc. 
Ông cũng là người từ rất sớm thể hiện tư tưởng nhất quán về đường lối độc lập, tự chủ, đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc lên trên hết.
Xem thêm tại: www.youtube.com/vnotv

VNOTV
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN