• Zalo

Nhà đầu tư nước ngoài được đặt cọc, ký quỹ bằng ngoại tệ khi đấu giá cổ phần doanh nghiệp Nhà nước

Kinh tế Thứ Hai, 07/01/2019 21:36:00 +07:00

Trong thông báo mới nhất, Ngân hàng Nhà nước cho biết nhà đầu tư nước ngoài sẽ được đặt cọc, ký quỹ bằng ngoại tệ khi đấu giá cổ phần doanh nghiệp Nhà nước (DNNN).

Ngày 7/1, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ra thông báo về việc đẩy mạnh cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) và doanh nghiệp có vốn Nhà nước theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Theo đó, để gỡ khó cho nhà đầu tư nước ngoài khi tham gia vào các đợt đấu giá mua cổ phần của DNNN lần đầu chào bán cổ phần ra công chúng (IPO) hoặc các đợt thoái vốn Nhà nước, Thủ tướng giao cho Ngân hàng Nhà nước ngay trong quý I/2019 thực hiện sửa đổi, bổ sung việc mở tài khoản đầu tư vốn trực tiếp và gián tiếp của nhà đầu tư nước ngoài.

Cụ thể, Thông tư số 32/2013/TT-NHNN sẽ được sửa đổi theo hướng cho phép nhà đầu tư nước ngoài được đặt cọc, ký quỹ bằng ngoại tệ khi tham gia đấu giá cổ phần. Sau khi nhà đầu tư trúng thầu thì thực hiện mở tài khoản và giao dịch vốn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

nganhangnhanuoc

Ngân hàng Nhà nước sẽ sửa đổi Thông tư 32/2013/TT-NHNN theo hướng cho phép nhà đầu tư nước ngoài được đặt cọc, ký quỹ bằng ngoại tệ.

Được biết, theo quy định trước đây, nhà đầu tư nước ngoài không được đặt cọc, ký quỹ bằng ngoại tệ trong các đợt IPO. Việc sửa đổi này sẽ giúp nhà đầu tư nước ngoài rút ngắn thời gian và tạo thuận lợi khi tham gia đấu giá, mua cổ phần của DNNN khi cổ phần hóa và khi thoái vốn.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng giao các Bộ trưởng, Trưởng ngành, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty, DNNN đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, tập trung chỉ đạo và triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp cụ thể việc cổ phần hóa DNNN và thoái vốn trong thời gian tới.

Tân Nguyên
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin