Trẻ nhỏ dễ dàng nhiễm độc vì bài thuốc này

Các cửa hàng đông y đã cho thêm thành phần vào thuốc cam khiến trẻ nhỏ có nguy cơ nhiễm độc chì khi sử dụng.

 

An toàn thực phẩm

Bệnh và thuốc

Dinh dưỡng