Tìm thấy 98 kết quả với nguồn “

Báo Nhân Dân

Chức danh Thị trưởng

Chức danh Thị trưởng

Tại Hội nghị đô thị toàn quốc sáng 30/11, đại diện Bộ Nội vụ đã đề nghị nghiên cứu mô hình "Tòa thị chính" và "Thị trưởng" ở đô thị cho phù hợp đặc thù của nước ta.