abc.net.au - Tin tức mới nhất 24h qua
Tìm thấy 4 kết quả với nguồn “

abc.net.au

Sự tàn phá kinh khủng của ma túy đá mà ít người tường tận

Sự tàn phá kinh khủng của ma túy đá mà ít người tường tận

Ma túy đá là một dạng ma túy tổng hợp, một hình thức khác của chất methamphetamine, chúng đặc biệt ảnh hưởng xấu đến não bộ con người khiến chúng ta không thể làm chủ được bản thân dẫn đến những việc làm nguy hiểm cho xã hội, thậm chí có nguy cơ dẫn đến bệnh tâm thần.