Người Việt thành viên Ủy ban Luật pháp quốc tế - Cập nhật tin tức mới nhất, video hình anh hot nhất về chủ đề Người Việt thành viên Ủy ban Luật pháp quốc tế trên VTC News

Chân dung người Việt đầu tiên trúng cử vào Ủy ban Luật pháp Quốc tế

Chân dung người Việt đầu tiên trúng cử vào Ủy ban Luật pháp Quốc tế 

Đại sứ, Tiến sỹ Nguyễn Hồng Thao, người Việt Nam đầu tiên trúng cử vào Ủy ban Luật pháp Quốc tế của Liên Hợp Quốc.