Báo Điện tử VTC News

Người Việt quen sống chung với nạn trộm cắp

(VTC News) - Người Việt sống chung với nạn trộm cắp, móc túi…những thói hư tật xấu của người Việt đến khi nào thì được cải thiện và thay đổi?
Xem thêm tại: www.youtube.com/vnotv

Tiền Giang
Loading...
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU