Người Việt đang ngày càng tiêu hoang, xài sang?

(VTC News) - Bên cạnh một bộ phận nhỏ người giàu có đủ tiền chi trả cho những thú vui xa xỉ, không ít người dù thu nhập không cao nhưng vẫn chạy theo lối sống vật chất, hưởng thụ như một thứ mốt.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế