• Zalo

Người tiêu dùng gặp vấn đề rủi ro khi mua hàng, nên làm gì để đòi lại quyền lợi?

Doanh nghiệp vì người tiêu dùngThứ Sáu, 05/11/2021 10:12:16 +07:00
(VTC News) -

Người tiêu dùng có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước bảo vệ quyền lợi của mình khi tổ chức, cá nhân kinh doanh có hành vi gây thiệt hại đến lợi ích công cộng.

Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, lợi ích của nhiều người tiêu dùng, lợi ích công cộng thì người tiêu dùng (và cả tổ chức xã hội) có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cấp huyện nơi thực hiện giao dịch giải quyết.

Cụ thể, theo Điều 26 Luật Bảo vệ người tiêu dùng 2010, vấn đề giải quyết yêu cầu bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được quy định như sau:

1. Khi nhận được yêu cầu của người tiêu dùng, cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cấp huyện có trách nhiệm yêu cầu các bên giải trình, cung cấp thông tin, bằng chứng hoặc tự mình xác minh, thu thập thông tin, bằng chứng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Người tiêu dùng gặp vấn đề rủi ro khi mua hàng, nên làm gì để đòi lại quyền lợi? - 1

(Ảnh minh họa)

2. Cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cấp huyện có trách nhiệm trả lời bằng văn bản việc giải quyết yêu cầu bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Trường hợp xác định tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ vi phạm quyền lợi người tiêu dùng, văn bản trả lời phải có: Nội dung vi phạm; biện pháp khắc phục hậu quả; thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả và biện pháp xử lý vi phạm hành chính (nếu có).

3. Biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm b khoản 2 Điều này bao gồm:

- Buộc tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thu hồi, tiêu hủy hàng hóa hoặc ngừng cung cấp hàng hóa, dịch vụ;

- Đình chỉ hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh của tổ chức, cá nhân vi phạm;

- Buộc tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ loại bỏ điều khoản vi phạm quyền lợi người tiêu dùng ra khỏi hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

4. Ngoài các biện pháp quy định tại khoản 3 Điều này, tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ tái phạm còn bị đưa vào Danh sách tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ vi phạm quyền lợi người tiêu dùng.

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Việc giải quyết yêu cầu của người tiêu dùng được Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quy định cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả, trách nhiệm tố giác tới cơ quan có thẩm quyền của người tiêu dùng và các tổ chức xã hội về hành vi xâm hại quyền lợi người tiêu dùng.

Qua đó, nâng cao thực hiện hiệu quả mục tiêu xã hội hóa công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giai đoạn hiện nay.

Nhật Lệ
Bình luận

Bạn chưa nhập nội dung bình luận

vtc.vnGửi bình luận

Họ tên tối thiểu 2 ký tự !