Người tham gia BHYT trên 5 năm liên tục được hưởng quyền lợi gì?

(VTC News) - Người tham gia BHYT từ 5 năm liên tục trở lên và có mức chi trả khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở sẽ được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh.

VTC14 

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế