Người tham gia BHYT trên 5 năm liên tục được hưởng quyền lợi gì?

(VTC News) - Người tham gia BHYT từ 5 năm liên tục trở lên và có mức chi trả khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở sẽ được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh.

VTC14 

Phong Linh

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO