Người Nhật chế tạo quần áo điều hòa chống lại nắng nóng khắc nghiệt

Là quốc gia luôn đón đầu về công nghệ nên không khó để người Nhật chế tạo quần áo điều hòa chống lại nắng nóng khắc nghiệt của mùa hè.

  Video: Người Nhật chế tạo quần áo điều hòa chống lại nắng nóng khắc nghiệt

Bình luận

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế

Góc thư giãn

Truyền hình thể thao