Báo Điện tử VTC News

Người Nhật chế tạo quần áo điều hòa chống lại nắng nóng khắc nghiệt

Là quốc gia luôn đón đầu về công nghệ nên không khó để người Nhật chế tạo quần áo điều hòa chống lại nắng nóng khắc nghiệt của mùa hè.

  Video: Người Nhật chế tạo quần áo điều hòa chống lại nắng nóng khắc nghiệt

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO