• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Người nhái luyện tập gian khổ dưới lòng đại dương

Tàu hải quân Mỹ tham gia vào cuộc tập trận đa quốc gia ở vùng biển Trung Mỹ

Tàu hải quân Mỹ tham gia vào cuộc tập trận đa quốc gia ở vùng biển Trung Mỹ

Các học viên luyện tập khả năng nâng vật từ đáy biển

Các học viên luyện tập khả năng nâng vật từ đáy biển

Các chuyên gia lặn hướng dẫn học viên làm việc dưới đáy biển

Các chuyên gia lặn hướng dẫn học viên làm việc dưới đáy biển

Dùng túi khí nâng vật từ đáy biển

Dùng túi khí nâng vật từ đáy biển

Các học viên luyện tập khả năng di chuyển vật dưới đáy biển

Các học viên luyện tập khả năng di chuyển vật dưới đáy biển

Các học viên luyện tập rất gian khổ

Các học viên luyện tập rất gian khổ

Di chuyển dưới đáy tàu

Di chuyển dưới đáy tàu

Các học viên chăng dây dưới đáy tàu

Các học viên chăng dây dưới đáy tàu

Luyện tập rà soát dưới đáy biển

Luyện tập rà soát dưới đáy biển

Luyện tập lên xuống nước liên tục

Luyện tập lên xuống nước liên tục

Liên lạc giữa các người nhái trong môi trường nước

Liên lạc giữa các người nhái trong môi trường nước

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất