Người già nhất thế giới vừa qua đời ở tuổi 146

(VTC News) - Một cụ ông tại Indonesia được ghi nhận là người già nhất thế giới vừa mới qua đời, theo giấy tờ, cụ ông này thọ đến 146 tuổi.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế