Người dân sẽ giám sát việc quản lý sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu

(VTC News) - Tới đây Bộ Tài chính sẽ có thông tư hướng dẫn cụ thể về việc công khai Quỹ bình ổn giá xăng dầu trên website của Bộ mỗi quý 1 lần vào tháng đầu quý.

Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng khẳng định: Việc quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu trong những năm qua là công khai, minh bạch.

Bằng chứng là tại kỳ họp thứ 5 của Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có báo cáo về tình hình quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu trong những năm qua. Báo cáo này đã gửi đến từng đại biểu Quốc hội.

Theo Bộ trưởng, Quỹ bình ổn giá xăng dầu được trích lập một khoản tiền cụ thể, nằm trong giá cơ sở của giá xăng dầu, nghĩa là được hình thành từ tiền của người sử dụng xăng dầu. Do vậy, yêu cầu đòi hỏi phải công khai, phải minh bạch quỹ này là yêu cầu rất chính đáng. Quỹ được hình thành như một “van xả” để đảm bảo bình ổn giá xăng dầu của chúng ta trên thị trường khi giá xăng dầu thế giới có biến động.

Tới đây Bộ Tài chính sẽ có thông tư hướng dẫn cụ thể về việc công khai Quỹ bình ổn giá xăng dầu trên website của Bộ mỗi quý 1 lần vào tháng đầu quý. Đây cũng là điều kiện để người dân giám sát việc quản lý sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu cũng như giám sát việc điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường mà chúng ta đang làm.

Thùy Minh
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN

® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU
Doc bao tin tuc VTC News Hung Thinh
Doc bao tin tuc VTC News Hung Thinh