Người đàn ông thò tay vào bồn cầu bắt rắn dài gần 3m

(VTC News) - Người đàn ông ở thị trấn Lattimore, North Carolina, Mỹ thò tay không vào bồn cầu nhà hàng xóm, tóm gọn con rắn chuột dài 2,7m.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế