Ngừng hoạt động 1 trung tâm tư vấn du học ở Hà Nội

Giáo dụcThứ Năm, 23/06/2016 19:08:00 +07:00

Sở GD-ĐT Hà Nội vừa thông báo về việc Trung tâm tư vấn du học tự túc Việt Nhật thuộc Công ty cổ phần liên kết Việt Nhật ngừng hoạt động.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực,

Trung tâm tư vấn du học tự túc Việt Nhật thuộc Công ty cổ phần liên kết Việt Nhật phải nộp lại Giấy chứng nhận hoạt động cho Sở GD-ĐT Hà Nội trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định có hiệu lực.

Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, Trung tâm tư vấn du học tự túc Việt Nhật thuộc Công ty cổ phần liên kết Việt Nhật phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đã được quy định tại Chương 3, Điều 14,15 Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg.

Phạm Thịnh
Bình luận

Bạn chưa nhập nội dung bình luận

vtc.vnGửi bình luận

Họ tên tối thiểu 2 ký tự !