Ngoài ngành sư phạm hết cơ hội đi dạy

(VTC News)- Bộ GD-ĐT vừa quyết định tạm dừng tổ chức bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ Sư phạm cho những người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên trung học phổ thông.

Quyết định này sẽ chấm dứt hiệu lực các quyết định, công văn của Bộ GD-ĐT giao nhiệm vụ hoặc cho phép cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên được bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ Sư phạm cho những người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên trung học phổ thông.
Bộ GD-ĐT dừng tổ chức bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm 

Bộ GD-ĐT dừng tổ chức bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm 

Việc thực hiện chính thức có hiệu lực từ ngày 27/3/2014. Đối với các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ Sư phạm cho những người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên trung học phổ thông đã tuyển sinh trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiếp tục thực hiện và cấp chứng chỉ theo quy định.

Bộ GD-ĐT cho biết, hiện nay cả nước có 66 cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

Cụ thể, có 14 trường ĐH Sư phạm và 52 trường đại học có khoa/ngành Sư phạm.

Danh sách 66 cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục:

            I. Các trường đại học sư phạm

I. Các trường đại học sư phạmPhạm Thịnh
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN