• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Nghề săn cá bằng chim cốc độc đáo của ngư dân Trung Quốc

Đèn dầu, lưới và chim cốc là những dụng cụ đánh bắt của các ngư dân

Đèn dầu, lưới và chim cốc là những dụng cụ đánh bắt của các ngư dân

Kỹ năng đánh cá bằng chim cốc đã xuất hiện từ thế kỷ 6 và vẫn còn truyền đến hiện nay

Kỹ năng đánh cá bằng chim cốc đã xuất hiện từ thế kỷ 6 và vẫn còn truyền đến hiện nay

Những chuyến đánh cá đêm, ngư dân dùng đèn và chim cốc để dụ cá

Những chuyến đánh cá đêm, ngư dân dùng đèn và chim cốc để dụ cá

Một lão ngư và những con chim cốc của mình

Một lão ngư và những con chim cốc của mình

Chim cốc được dùng như dụng cụ khai thác của ngư dân Trung Quốc

Chim cốc được dùng như dụng cụ khai thác của ngư dân Trung Quốc

Người và chim thong thả trên những dòng sông

Người và chim thong thả trên những dòng sông

Sản phẩm của những cuộc đi săn

Sản phẩm của những cuộc đi săn

Chim cốc như là những người bạn thân thiết đối với ngư dân

Chim cốc như là những người bạn thân thiết đối với ngư dân

Cậu bé thích thú nhìn chim cốc cặp cá

Cậu bé thích thú nhìn chim cốc cặp cá

Khung cảnh nơi đây được in trên tờ 20 Tệ của Trung Quốc

Khung cảnh nơi đây được in trên tờ 20 Tệ của Trung Quốc

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất