Nghệ An phản hồi vụ 'Người chết 15 năm vẫn ký nhận tiền chính sách'

(VTC News) - Ủy ban nhân dân huyện Diễn Châu, Nghệ An vừa có báo cáo về kết quả xác minh vụ việc “Người chết 15 năm vẫn ký nhận tiền chính sách” tại xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113