Nghệ An: Không nộp phí, một hộ dân bị 'loại' khỏi sinh hoạt xóm

(VTC News) - Vì không nộp các khoản phí theo quy định của địa phương, một hộ dân ở xã Hưng Thắng, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An đã bị khai trừ khỏi các cuộc họp xóm.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113