Nghệ An: 5 năm xóa đói giảm nghèo cho 50.000 hộ dân

(VTC News) - Chiều ngày 10/12, nguồn tin từ Ban dân tộc miền núi tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này đã tiến hành sơ kết 5 năm chương trình mục tiêu, dự án của Chính phủ (dự án 134 và 135) hỗ trợ đồng bào dân tộc miền núi. Đến nay, Nghệ An đã có hơn 50.000 hộ dân nghèo có cơ hội để phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo.

Cũng nhờ chương trình này, tỷ lệ nghèo đói vùng dân tộc và miền núi đã giảm từ 40,13% (năm 2006) xuống còn 23% (năm 2010); từ chỗ sản xuất tự cung và tự cấp, nay đã có nguyên liệu nhập cho các nhà máy chế biến trong nước và xuất khẩu; thu hút các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn, góp phần tăng tỷ trọng công nghiệp xây dựng 12,3% (năm 2006) lên 29,1% (năm 2010).

Chương trình 134 hỗ trợ làm nhà ở, hỗ trợ xây dựng các công trình hạ tầng, xây dựng công trình nước sinh hoạt, tạo điều kiện cho hàng ngàn hộ dân ổn định cuộc sống, chấm dứt tình trạng du canh, du cư.

Phấn đấu đến năm 2015, Nghệ An sẽ không còn hộ đói, giảm hộ nghèo

Sau 05 năm thực hiện các chính sách, đời sống của đồng bào vùng dân tộc thiểu số không ngừng được tăng lên, thu nhập bình quân năm từ 4,5 triệu đồng/người (2007) lên 7 triệu đồng/người (2010). 100% số xã có trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và các cụm trung học, bán trú, nội trú, số phòng học đã được kiên cố hoá trên 70%.

Nghệ An đang đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng sản xuất hàng hoá, phấn đấu đến năm 2015 vùng dân tộc và miền núi không còn hộ đói, giảm hộ nghèo xuống dưới 10%, không còn xã đặc biệt khó khăn.


Hồng Thắng
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN