Ngày Doanh nhân Việt Nam: 50 người Việt giàu nhất sàn chứng khoán bằng thu nhập của 4,3 triệu người

Bằng thu nhập 1 năm của 4,3 triệu người Việt Nam, đủ để du lịch châu Âu suốt 57.000 năm là số tài sản của 50 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt.

Bình luận

Tin giá vàng

Bảo vệ người tiêu dùng

Chính sách thuế và cuộc sống