Ngang nhiên lấn làn, ô tô con bị xe khách dạy bài học nhớ đời

(VTC News) - Trong khi các xe khác nối đuôi nhau xếp hàng ở đúng làn đường, ô tô con mang biển kiểm soát 22A – 050.99 lại ngang nhiên lấn làn, bị xe khách ngược chiều đấu đầu ép lùi.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế