Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tính toán lại việc sáp nhập PGBank

Kinh tếThứ Hai, 17/04/2017 14:33:00 +07:00

Đại diện VietinBank cho biết, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã yêu cầu ngân hàng này thực hiện việc rà soát, cập nhật lại kết quả định giá cổ phiếu PGBank, tính toán và đàm phán lại về tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu giữa hai ngân hàng.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 trước đây, cổ đông VietinBank đã thông qua tờ trình sáp nhập PGBank. Trong tờ trình phân phối lợi nhuận 2015, HĐQT ngân hàng VietinBank đề xuất cổ đông phê duyệt phương án trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 282 tỷ đồng; trích quỹ dự phòng tài chính 10% lợi nhuận sau thuế tương đương 565 tỷ đồng; trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 1.000 tỷ đồng.

Đáng lưu ý, ngân hàng đề xuất chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10% vốn điều lệ, tương đương 3.723 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế còn lại là 82 tỷ đồng.

Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu giữa hai ngân hàng là 1:0,9, tức một cổ phiếu PGBank đổi được 0,9 cổ phiếu CTG của VietinBank. VietinBank cũng đã tiếp tục thuê tư vấn độc lập là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện công việc này.

Ông Lê Đức Thọ, Tổng giám đốc VietinBank

Ông Lê Đức Thọ, Tổng giám đốc VietinBank 

Tuy nhiên, tại phiên họp đại hội đồng cổ đông sáng nay 17/4, ông Lê Đức Thọ, Tổng giám đốc VietinBank cho biết, việc sáp nhập PGBank chưa hoàn thành trong năm do các cơ quan có thẩm quyền chưa phê duyệt chấp thuận nguyên tắc và chấp thuận chính thức theo quy định về sáp nhập hiện hành. Hiện ngân hàng này đang phối hợp với PGBank để đánh giá lại phương án sáp nhập sao cho hiệu quả để báo cáo NHNN.

"Sau khi xem xét, NHNN đã tiếp tục yêu cầu VietinBank thực hiện việc rà soát, cập nhật lại kết quả định giá cổ phiếu PGBank, tính toán và đàm phán lại về tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu giữa VietinBank và PGBank", lãnh đạo VietinBank cho hay.

Sau khi có yêu cầu của NHNN, VietinBank đã tiếp tục thuê tư vấn độc lập là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện công việc này và hiện nay VietinBank đang trong quá trình đàm phán, thống nhất lại với PGBank để báo cáo NHNN.

Ngoài ra, đề cập tới hoạt động trong năm 2017, lãnh đạo VietinBank cho biết, ngân hàng tiếp tục phối hợp xây dựng đề án tái cơ cấu GPBank và OceanBank trình Chính phủ, NHNN để kiện toàn, phát triển ổn định hai ngân hàng trong thời gian tới. Ngoài ra, VietinBank cũng đã hỗ trợ nhân sự cấp cao cho Ngân hàng Đông Á trong quá trình tái cơ cấu theo chủ trương của NHNN.

Video: Vừa ra khỏi ngân hàng, bị gió cuốn bay xấp tiền trên tay

(Nguồn: Dân Trí)

Bổ ích

Xúc động

Sáng tạo

Độc đáo
Bình luận
vtc.vn