Ngân hàng Nhà nước yêu cầu đẩy nhanh cho vay giảm lãi suất 2%/năm

Tài chínhThứ Hai, 22/08/2022 19:28:00 +07:00

Trong bối cảnh gói cho vay hỗ trợ lãi suất triển khai 3 tháng giải ngân chưa được 1%, NHNN đã có chỉ thị đốc thúc các ngân hàng tập trung đẩy nhanh cho vay.

Đây là một trong những yêu cầu được Ngân hàng Nhà nước đưa ra tại Chỉ thị 03/2022 về việc triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2%/năm theo Nghị định 31/2022 của Chính phủ và Thông tư 03/2022 của NHNN.

Cụ thể, cơ quan quản lý tiền tệ cho biết sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 31/2022 về hỗ trợ lãi suất với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, NHNN đã ban hành Thông tư 03/2022 hướng dẫn các ngân hàng thương mại thực hiện.

Theo kế hoạch các ngân hàng đăng ký và NHNN phê duyệt, các ngân hàng thương mại đã thực hiện cho vay theo gói hỗ trợ này. Tuy nhiên, sau gần 3 tháng triển khai, vẫn còn một số ngân hàng chưa tập trung cho vay, chưa ban hành đầy đủ văn bản hướng dẫn nội bộ và hướng dẫn đối tượng thụ hưởng chính sách.

Để gói cho vay được thực hiện hiệu quả, Thống đốc NHNN yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành thực hiện khẩn trương gói hỗ trợ để phục hồi nhanh nền kinh tế.

Theo đó, NHNN yêu cầu các nhà băng triển khai cho vay, giải ngân kịp thời, hiệu quả nguồn kinh phí được giao từ ngân sách Nhà nước để hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho các khách hàng vay đáp ứng đủ điều kiện được hỗ trợ lãi suất.

Thống đốc yêu cầu chủ tịch HĐQT/HĐTV, tổng giám đốc các ngân hàng triển khai có hiệu quả chỉ đạo của NHNN về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, trong đó có công tác tín dụng gắn với triển khai cho vay hỗ trợ lãi suất 2%/năm.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu đẩy nhanh cho vay giảm lãi suất 2%/năm - 1

NHNN yêu cầu các ngân hàng thương mại tập trung cho vay hỗ trợ lãi suất 2%/năm, cân đối với các nhu cầu vay khác của khách hàng. (Ảnh: Nam Khánh).

Các nhà băng này phải sớm ban hành văn bản nội bộ hướng dẫn thực hiện hỗ trợ lãi suất và gửi NHNN. Đồng thời chủ động tiếp cận khách hàng, giải ngân cho vay và thực hiện hỗ trợ lãi suất công khai, đúng quy định, đối tượng, mục đích.

NHNN cũng yêu cầu các ngân hàng phải cân đối nguồn vốn để cho vay các dự án, phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả, nhất là các ngành, lĩnh vực được hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31/2022.

Tuy nhiên, các ngân hàng vẫn phải đảm bảo hài hòa giữa việc cho vay hỗ trợ lãi suất 2%/năm và cho vay với các đối tượng khác, phù hợp với chiến lược kinh doanh và chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng.

Cũng tại chỉ thị này, Thống đốc NHNN yêu cầu các đơn vị trực thuộc triển khai, phối hợp với các bộ, ngành liên quan giải đáp vướng mắc của các ngân hàng thương mại; thực hiện thông báo hạn mức hỗ trợ lãi suất, thanh, quyết toán hỗ trợ lãi suất nhanh, tạo thuận lợi cho các ngân hàng.

Các cơ quan này cũng phải theo dõi chặt kết quả hỗ trợ lãi suất, báo cáo tiến độ, kết quả giải ngân, khó khăn, vướng mắc cho NHNN và lên chương trình kiểm tra, giám sát việc cho vay hỗ trợ lãi suất của các ngân hàng.

Với NHNN Chi nhánh các tỉnh, thành phố, Thống đốc yêu cầu theo dõi, chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn để đẩy mạnh cho vay hỗ trợ lãi suất. Thực hiện kiểm tra, giám sát việc cho vay trên địa bàn, xử lý các trường hợp thực hiện không nghiêm, không đúng quy định, trốn tránh, từ chối cho vay hỗ trợ lãi suất đối với khách hàng đáp ứng đủ điều kiện.

Chỉ thị mới kể trên của NHNN được đưa ra trong bối cảnh gói cho vay hỗ trợ lãi suất 2%/năm đã triển khai gần 3 tháng nhưng mới giải ngân chưa được 1%.

Cụ thể, năm nay, mức chi ngân sách hỗ trợ giảm lãi suất dự kiến vào khoảng 16.035 tỷ đồng, tương đương với khoảng 800.000 tỷ đồng dư nợ cho vay được giảm lãi suất. Tuy nhiên, đến nay, sau gần 3 tháng triển khai, doanh số cho vay của gói này mới đạt gần 4.100 tỷ đồng, tương đương 0,5% tổng dư nợ dự kiến cho vay.

Số tiền lãi đã hỗ trợ cho khách hàng cũng đạt khoảng 1,02 tỷ đồng, dư nợ được hỗ trợ lãi suất đạt 3.966 tỷ.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtc.vn