Ngân hàng ngoại bị kiểm soát chặt về lãi suất

(VTC News) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 4533 ngày 24/7 đề nghị các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài báo cáo tình hình lãi suất huy động và cho vay bằng đồng Việt Nam.

» Nhọc nhằn xoay vốn ngân hàng mua nhà
» Ngân hàng ‘đỏng đảnh’ xả vốn rẻ
» Những ‘ông lớn’ khiến ngân hàng phát thèm
» Giảm mạnh lãi nợ cũ, nợ xấu vẫn có xu hướng tăng
» Giảm lãi suất vay: Vì sao ngân hàng nhỏ chần chừ?
» Giảm lãi suất cho vay: Sướng nhất là bất động sản?

Cụ thể, với tình hình lãi suất huy động bằng đồng Việt Nam, tổ chức tín dụng, ngân hàng nước ngoài cần báo cáo chỉ tiêu Số dư tiền gửi bằng VND đến thời điểm báo cáo và chỉ tiêu tỷ trọng % số dư huy động bằng VND đến thời điểm báo cáo phân theo cáo mức lãi suất.

Với chỉ tiêu số dư tiền gửi bằng VND đến thời điểm báo cáo, tổ chức tín dụng, ngân hàng nước ngoài báo cáo chỉ tiêu số dư tiền gửi không kỳ hạn và số dư tiền gửi có kỳ hạn (kỳ hạn dưới 1 tháng, từ 1 tháng tới 12 tháng và trên 12 tháng).

Với chỉ tiêu tỷ trọng % số dư huy động bằng VND đến thời điểm báo cáo phân theo cáo mức lãi suất, tổ chức tín dụng, ngân hàng nước ngoài báo cáo theo nhiều mức lãi suất khác nhau.

Với tình hình lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam, tổ chức tín dụng, ngân hàng nước ngoài cần báo cáo chỉ tiêu tỷ trọng % dư nợ cho vay ngắn hạn bằng VND phân theo các mức lãi suất khác nhau và chỉ tiêu tỷ trọng % dư nợ cho vay trung và dài hạn bằng VND phân theo các mức lãi suất khác nhau.

NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài gửi báo cáo tình hình lãi suất nêu trên về NHNN (Vụ Chính sách tiền tệ) định kỳ trước 15h ngày thứ Năm hàng tuần.
 
Văn bản này thay thế văn bản số 2757 ngày 9/5/2012 của NHNN về báo cáo tình hình lãi suất bằng đồng Việt Nam.

Bảo Linh

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN