Ngân hàng nào được Ngân hàng Nhà nước cho vay đặc biệt, lãi suất 0%?

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa đưa ra dự thảo Thông tư quy định về cho vay đặc biệt với tổ chức tín dụng bị kiểm soát đặc biệt để lấy ý kiến.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt trong các trường hợp sau:

Cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng để hỗ trợ thanh khoản khi tổ chức tín dụng có nguy cơ mất khả năng chi trả hoặc lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả, đe dọa sự ổn định của hệ thống, bao gồm cả trường hợp tổ chức tín dụng đang thực hiện phương án cơ cấu lại đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ngan hang nao duoc Ngan hang Nha nuoc cho vay dac biet, lai suat 0%? hinh anh 1

 

Cho vay đặc biệt đối với ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, công ty tài chính, tổ chức tài chính vi mô với lãi suất ưu đãi đến mức 0% để hỗ trợ phục hồi theo phương án phục hồi, chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt;

Cho vay đặc biệt đối với ngân hàng thương mại đã được mua bắt buộc trước ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng có hiệu lực theo phương án cơ cấu lại ngân hàng thương mại đã được phê duyệt.

Dự thảo Thông tư cũng quy định rõ, kể từ ngày NHNN đặt TCTD vào kiểm soát đặc biệt, dư nợ gốc, lãi của khoản vay tái cấp vốn sẽ chuyển thành dư nợ cho vay đặc biệt với mức lãi suất bằng lãi suất tái cấp vốn.

Thời hạn vay của những khoản vay này tối đa là 2 năm, nhưng không quá thời hạn kiểm soát đặc biệt để thực hiện phương án cơ cấu lại theo phương án cơ cấu lại đã được phê duyệt.

Video: Xuất hiện mã độc tấn công tài khoản ngân hàng

Các tổ chức tín dụng sẽ chỉ được dùng khoản vay đặc biệt này để hỗ trợ thanh khoản, chi trả tiền gửi cho người gửi cá nhân và không được dùng để trả cho người điều hành, cổ đông sáng lập và những người liên quan khác.

Dự thảo Thông tư quy định lãi suất cho vay đặc biệt của NHNN để hỗ trợ thanh khoản cho tổ chức tín dụng bằng lãi suất tái cấp vốn do NHNN công bố trong từng thời kỳ.

Trường hợp đến hạn, tổ chức tín dụng chưa trả hết nợ gốc, lãi vay đặc biệt và không được Ngân hàng Nhà nước gia hạn thì lãi suất đối với nợ gốc quá hạn bằng 150% lãi suất cho vay ghi trên hợp đồng cho vay đặc biệt, lãi suất đối với nợ lãi chậm trả bằng 50% lãi suất cho vay ghi trên hợp đồng cho vay đặc biệt.

>>> Đọc thêm: Ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt sẽ được cho vay đặc biệt

Loading...
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU