• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Ngắm mưa sao băng đẹp nhất 113 năm qua

Ánh sáng xanh kỳ ảo trên bầu trời trong mưa sao băng Perseid

Ánh sáng xanh kỳ ảo trên bầu trời trong mưa sao băng Perseid

Bức ảnh chụp ở chế độ phơi sáng lâu, tạo nên hiệu ứng xoay tròn của bầu trời

Bức ảnh chụp ở chế độ phơi sáng lâu, tạo nên hiệu ứng xoay tròn của bầu trời

Mưa sao băng rải rác trên bầu trời đêm

Mưa sao băng rải rác trên bầu trời đêm

Mưa sao băng ở Kuklici, Macedonia

Mưa sao băng ở Kuklici, Macedonia

Mưa sao băng vụt qua bầu trời Silver Springs, Nevada, Mỹ

Mưa sao băng vụt qua bầu trời Silver Springs, Nevada, Mỹ

Bầu trời đây sao và những vệt sao băng sáng rực trong đêm

Bầu trời đây sao và những vệt sao băng sáng rực trong đêm

Mưa sao băng ở Macedonian

Mưa sao băng ở Macedonian

Hình ảnh mưa sao băng từ Shizuoka, Nhật Bản

Hình ảnh mưa sao băng từ Shizuoka, Nhật Bản

Bầu trời đây sao và những vệt sao băng sáng rực trong đêm

Bầu trời đây sao và những vệt sao băng sáng rực trong đêm

Bầu trời đây sao và những vệt sao băng sáng rực trong đêm

Bầu trời đây sao và những vệt sao băng sáng rực trong đêm

Mưa sao băng ở làng Kuklici, Macedonia

Mưa sao băng ở làng Kuklici, Macedonia

Mưa sao băng ở làng Kuklici, Macedonia

Mưa sao băng ở làng Kuklici, Macedonia

Người đàn ông ngắm sao băng qua ống nhòm ở Tây Ban Nha

Người đàn ông ngắm sao băng qua ống nhòm ở Tây Ban Nha

Mưa sao băng ở Antequera, Tây Ban Nha

Mưa sao băng ở Antequera, Tây Ban Nha

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất