• TRANG CHỦ
  • Kinh tế

Ngả nghiêng cười khi đọc biển quảng cáo siêu hài trên phố

Cách diễn đạt trên tấm biển có thể hiểu hai cách hài hước 'Xoài phun thuốc/ Sâu không ăn' hoặc 'xoài phun thuốc sâu/ không ăn'.

Cách diễn đạt trên tấm biển có thể hiểu hai cách hài hước 'Xoài phun thuốc/ Sâu không ăn' hoặc 'xoài phun thuốc sâu/ không ăn'.

Tấm biển thông báo như 'thách đố' khách hàng hoặc vác xe lên vai hoặc đi gửi xe vì lề đường không được phép đậu xe.

Tấm biển thông báo như 'thách đố' khách hàng hoặc vác xe lên vai hoặc đi gửi xe vì lề đường không được phép đậu xe.

 Biển quảng cáo chi chít lỗi chính tả 'tẩy lốt ruồi' và 'uốn soăn'.

Biển quảng cáo chi chít lỗi chính tả 'tẩy lốt ruồi' và 'uốn soăn'.

Lại là lỗi chính tả...

Lại là lỗi chính tả...

Một tấm biển thông báo có nội dung dễ gây... hiểu nhầm.

Một tấm biển thông báo có nội dung dễ gây... hiểu nhầm.

Tấm biển nhắc nhở người đi đường bật xi nhan xe từng xuất hiện nhiều đoạn đường, đường phố.

Tấm biển nhắc nhở người đi đường bật xi nhan xe từng xuất hiện nhiều đoạn đường, đường phố.

Card điện thoại đã bị viết nhầm thành 'Cạt điện thoại'.

Card điện thoại đã bị viết nhầm thành 'Cạt điện thoại'.

Loài 'gián' được nhắc đến trong tấm biển quảng cáo sai lỗi chính tả này.

Loài 'gián' được nhắc đến trong tấm biển quảng cáo sai lỗi chính tả này.

Tấm biển giữ ô tô 24/24 và nội dung tấm biển 'yêu cầu xuống xe dắt bộ' khiến bạn phì cười.

Tấm biển giữ ô tô 24/24 và nội dung tấm biển 'yêu cầu xuống xe dắt bộ' khiến bạn phì cười.

'Một lần nữa, năn nỉ đừng đổ rác khu này'.

'Một lần nữa, năn nỉ đừng đổ rác khu này'.

Tags:

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất