• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Nga duyệt binh hoành tráng ở Quảng trường Đỏ

Cuộc duyệt binh lịch sự 7/11/1941 đã làm thay đổi diện mạo của một đất nước

Cuộc duyệt binh lịch sự 7/11/1941 đã làm thay đổi diện mạo của một đất nước

Hình ảnh pháo và xe tăng trong cuộc duyệt binh hôm 2/11

Hình ảnh pháo và xe tăng trong cuộc duyệt binh hôm 2/11

Cuộc duyệt binh được tổ chức ngày 2/11 với sự tham gia của nhiều binh sỹ và nhiều loại vũ khí

Cuộc duyệt binh được tổ chức ngày 2/11 với sự tham gia của nhiều binh sỹ và nhiều loại vũ khí

Nhiều binh sỹ tham gia cuộc duyệt binh hoành tráng ở Quảng trường Đỏ hôm 2/11

Nhiều binh sỹ tham gia cuộc duyệt binh hoành tráng ở Quảng trường Đỏ hôm 2/11

Cuộc duyệt binh diễn ra chỉ trong 25 phút nhưng đầy ý nghĩa lịch sử

Cuộc duyệt binh diễn ra chỉ trong 25 phút nhưng đầy ý nghĩa lịch sử

Cuộc duyệt binh ngày 7/11/1941 có ý nghĩa lịch sử to lớn, góp phần củng cố, có thể nói là vực dậy tinh thần của cả một quân đội, một đất nước

Cuộc duyệt binh ngày 7/11/1941 có ý nghĩa lịch sử to lớn, góp phần củng cố, có thể nói là vực dậy tinh thần của cả một quân đội, một đất nước

Cuộc duyệt binh lịch sử đã đập tan kế hoạch chiếm trọn thủ đô Matxcơva của phát xít Đức

Cuộc duyệt binh lịch sử đã đập tan kế hoạch chiếm trọn thủ đô Matxcơva của phát xít Đức

Cách đây 70 năm (7/11/1941), Liên Xô đã tổ chức cuộc duyệt binh huyền thoại trên Quảng trường Đỏ trước khi Hồng quân Liên Xô phá vòng vây Đức quốc xã

Cách đây 70 năm (7/11/1941), Liên Xô đã tổ chức cuộc duyệt binh huyền thoại trên Quảng trường Đỏ trước khi Hồng quân Liên Xô phá vòng vây Đức quốc xã

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất