Xem hết video này, đố bạn còn dám ăn thạch đen nữa

Thạch đen được mô tả là thực phẩm siêu bẩn, nguyên liệu làm thạch thường được để trong xe rác, thạch làm xong bị vứt ngay xuống đường cho xe cộ qua lại; chưa kể, trong thạch đen còn có chứa thạch cao - chất làm dẻo bị cấm không được dùng trong sản xuất thực phẩm.

 Video: Nếu biết được điều này, bạn sẽ không bao giờ dám ăn thạch đen nữa

An toàn thực phẩm

Bệnh và thuốc

Dinh dưỡng