• TRANG CHỦ
  • Kinh tế

NASA công hố hình ảnh rõ nét nhất về sao Diêm Vương

Sau hơn 9 năm hành trình hướng đến sao Diêm Vương, tàu Horizons đã tiếp cận được khu vực hành tinh này để nghiên cứu

Sau hơn 9 năm hành trình hướng đến sao Diêm Vương, tàu Horizons đã tiếp cận được khu vực hành tinh này để nghiên cứu

Tàu New Horizons đã được phóng lên vũ trụ năm 2006. Tàu có nhiệm vụ khám phá sao Diêm Vương và mặt trăng Charon, cùng các hành tinh bay quanh nó

Tàu New Horizons đã được phóng lên vũ trụ năm 2006. Tàu có nhiệm vụ khám phá sao Diêm Vương và mặt trăng Charon, cùng các hành tinh bay quanh nó

Tốc độ bay của tàu New Horizons lúc được phóng lên là 62.000 km/h, còn tốc độ bay quanh sao Diêm Vương lúc tiếp cận là 50.000km/h

Tốc độ bay của tàu New Horizons lúc được phóng lên là 62.000 km/h, còn tốc độ bay quanh sao Diêm Vương lúc tiếp cận là 50.000km/h

Tàu sẽ nghiên cứu về tuổi thọ, cấu tạo của ngôi sao, nhiệt độ bề mặt, cực quang ở trong bầu khí quyển

Tàu sẽ nghiên cứu về tuổi thọ, cấu tạo của ngôi sao, nhiệt độ bề mặt, cực quang ở trong bầu khí quyển

Tàu sẽ có thời gian 1 năm để hoàn thành các sứ mạng của mình

Tàu sẽ có thời gian 1 năm để hoàn thành các sứ mạng của mình

Hành tinh này nằm cách trái đất hơn 4 tỷ km

Hành tinh này nằm cách trái đất hơn 4 tỷ km

Sao Diêm vương (Pluto) được khám phá vào năm 1930, đây là hành tinh bé nhất thuộc hệ mặt trời

Sao Diêm vương (Pluto) được khám phá vào năm 1930, đây là hành tinh bé nhất thuộc hệ mặt trời

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất