Nắng 50°C thiêu đốt, dân đào cả thành phố ngầm dưới lòng đất để tránh nóng

(VTC News) - Để tránh cái nóng như thiêu đốt lên tới 50°C vào ban ngày, người dân Coober Pedy, Australia đã đào hầm, xây dựng nhà cửa dưới lòng đất.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế