Năm 2021 sẽ giảm tối thiểu 10% biên chế so với năm 2015

Thời sựThứ Sáu, 27/10/2017 08:52:00 +07:00

Ban chấp hành Trung ương đặt mục tiêu đến năm 2021 cơ bản hoàn thành việc sắp xếp một số tổ chức theo hướng giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian, giảm cấp phó.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Nghị quyết số 18 về "tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả". 

Theo đó, Ban chấp hành Trung ương đặt mục tiêu đến năm 2021 cơ bản hoàn thành việc sắp xếp một số tổ chức theo hướng giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian, giảm cấp phó.

tinh giam bien che

Mục tiêu đến năm 2021 sẽ giảm tối thiểu 10% biên chế so với năm 2015.

Để khắc phục tình trạng chồng chéo nhiệm vụ và tinh gọn đầu mối, Trung ương yêu cầu hoàn thiện một số quy định liên quan chức năng, tổ chức bộ máy chính trị. Một số mô hình mới về tổ chức, kiêm nhiệm chức danh được thí điểm nhằm giảm tối thiểu 10% biên chế so với năm 2015. Trường hợp đặc biệt cần tăng thêm đầu mối từ cấp vụ, cục trở lên phải có ý kiến của Bộ Chính trị.

Từ năm 2021 đến năm 2030, cơ chế cạnh tranh lành mạnh, công khai, dân chủ trong bổ nhiệm, đề bạt cán bộ và tuyển dụng công chức, viên chức sẽ được áp dụng để thu hút người tài đức vào hệ thống chính trị. 

Nghị quyết cũng chỉ rõ cần thực hiện nghiêm chế độ miễn nhiệm, bãi nhiệm, từ chức, cho thôi việc hoặc thay thế người kém năng lực, đạo đức, không hoàn thành nhiệm vụ

Việc kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu hoặc hợp nhất một số cơ quan sẽ được thí điểm ở cấp tỉnh, cấp huyện. Theo đó ở cấp tỉnh, trưởng ban dân vận sẽ đồng thời là chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch hội đồng nhân dân. Ở cấp huyện xã, bí thư cấp ủy sẽ kiêm chủ tịch ủy ban nhân dân những nơi đủ điều kiện.

Mô hình văn phòng cấp ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp uỷ, cấp tỉnh được thực hiện thống nhất toàn quốc; trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện; văn phòng cấp uỷ sẽ hợp nhất với văn phòng hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân cấp huyện ở những nơi đủ điều kiện.

Tình trạng thôn, tổ dân phố chưa có tổ chức đảng sẽ được đánh giá toàn diện để có giải pháp phù hợp.

Chỉ thị yêu cầu Chính phủ, các bộ, ngành tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy theo hướng tập trung vào quản lý vĩ mô.

Một số lĩnh vực được tổ chức theo ngành dọc như thuế, hải quan, kho bạc nhà nước, bảo hiểm xã hội... tổ chức theo khu vực liên tỉnh hoặc liên huyện để thu gọn đầu mối, tinh giản biên chế.

Quân uỷ Trung ương, Đảng uỷ Công an Trung ương xây dựng đề án riêng sắp xếp bộ máy đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng quân đội, công an theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; bảo đảm tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng với lực lượng vũ trang.

Phạm Thịnh
Bình luận

Bạn chưa nhập nội dung bình luận

vtc.vnGửi bình luận

Họ tên tối thiểu 2 ký tự !