Năm 2020 Việt Nam có ít nhất 4 ĐH trình độ quốc tế

(VTC News)- Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011 – 2020. Theo đó, đến năm 2020, số trường ĐH xuất sắc đạt trình độ quốc tế từ 4 trường trở lên.

Ảnh minh họa

Chiến lược cũng đưa ra mục tiêu phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2015 là 55%, tỷ lệ này vào năm 2020 là 70%.

Theo chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011-2020, Việt Nam sẽ xây dựng một số cơ sở đào tạo bậc ĐH và dạy nghề đạt trình độ quốc tế để cung cấp nhân lực trình độ cao cho hệ thống giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Theo chiến lược này đến 2020, số trường ĐH xuất sắc đạt trình độ quốc tế từ 4 trường trở lên.

Bên cạnh đó, chiến lược cũng đưa ra mục tiêu đến năm 2020, phấn đấu chiều cao trung bình của thanh niên từ 1,65m trở lên; tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi phải ít hơn 5%.

Giải pháp của Chiến lược này đưa ra là cần đổi mới chính sách sử dụng nhân lực. Ngoài ra, xây dựng quy chế (cơ chế và chính sách) giao nhiệm vụ theo các hình thức khoán, đấu thầu, hợp đồng trách nhiệm, thi tuyển... gắn với đãi ngộ dựa trên kết quả cuối cùng để khuyến khích phát huy sáng kiến, sáng tạo và khích lệ lòng tự tôn dân tộc, tôn vinh người tài và người có nhiều đóng góp cho đất nước.

Đồng thời, chiến lược cũng xây dựng quy chế (tiêu chuẩn và quy trình) đánh giá nhân lực dựa trên cơ cở năng lực thực tế, kết quả, hiệu suất, năng suất lao động thực tế và đãi ngộ tương xứng với trình độ năng lực và kết quả công việc. Khắc phục tâm lý, hiện tượng quá coi trọng và đề cao "Bằng cấp" một cách hình thức trong tuyển dụng và đánh giá nhân lực.

Phạm Thịnh – Đồng Văn Thắng
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN