Năm 2020, dân Việt Nam thu nhập bình quân 3.500 USD/năm

(VTC News) - Chỉ tiêu quan trọng của Chính phủ là GDP tăng bình quân 6,5-7%/năm, đến năm 2020, GDP bình quân đầu người 3.200-3.500 USD/năm.

Sáng 12/4, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về kinh tế, xã hội giai đoạn 2016-2020 với 93,52% số đại biểu đã biểu quyết tán thành.

Theo đó, một số chỉ tiêu chủ yếu được thông qua là: tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân 5 năm từ 6,5 - 7%/năm; GDP bình quân đầu người năm 2020 khoảng 3.200 - 3.500 USD.
Thu nhập bình quân của người dân Việt Nam năm 2020 sẽ đạt khoảng 3.500 USD/năm 

Thu nhập bình quân của người dân Việt Nam năm 2020 sẽ đạt khoảng 3.500 USD/năm 


Tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ trong GDP năm 2020 khoảng 85%; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm khoảng 32-34% GDP; Bội chi ngân sách nhà nước năm 2020 dưới 4% GDP…

Một trong những giải pháp được tập trung trong thời gian tới là thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt, bảo đảm giá trị đồng tiền Việt Nam, phấn đấu kiểm soát lạm phát dưới 4% các năm đầu kỳ kế hoạch và 3% vào năm 2020, điều hành lãi suất linh hoạt theo diễn biến lạm phát, điều hành tỷ giá theo tín hiệu thị trường, tăng dự trữ ngoại hối nhà nước…

Video: Diện mạo Chính phủ mới

(Nguồn VTV)

Nghị quyết của Quốc hội cũng nêu rõ tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Bên cạnh đó, nghị quyết khẳng định tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đột phá chiến lược về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ với một số công trình hiện đại. Trong đó rà soát, bố trí hợp lý các trạm thu phí giao thông đường bộ để giảm gánh nặng cho người dân và doanh nghiệp.

Bảo đảm khởi công và hoàn thành giai đoạn I dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đúng thời gian.

Nghị quyết cũng nêu rõ, phát triển bền vững văn hoá, xã hội, y tế trên cơ sở gắn kết chặt chẽ, hài hoà giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hoá và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân…


Phạm Thịnh
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN

® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU
Doc bao tin tuc VTC News Hung Thinh
Doc bao tin tuc VTC News Hung Thinh