Năm 2020: 95% cơ sở GD được công nhận chất lượng

(VTC News)- Đây là một trong những nhiệm vụ cần phải hoàn thành trong Đề án Xây dựng và phát triển hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục ĐH và TCCN giai đoạn 2011 – 2020.

» Ì ạch kiểm định chất lượng giáo dục

Đề án cũng đặt ra nhiệm vụ đến hết năm 2012 có ít nhất 3 tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục của Nhà nước được thành lập và đi vào hoạt động. Giai đoạn 2016-2020, Bộ GD&ĐT cho phép các tổ chức, cá nhân thành lập tổ chức KĐCLGD.

Về công tác chuyên môn, trong năm 2011, 2012, mỗi năm Bộ GD&ĐTsẽ đào tạo 350 người, các năm tiếp theo mỗi năm 200 người. Đề án cũng chỉ ra cần tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quản lý giáo dục và chuyên môn kiểm định chất lượng giáo dục cho các chuyên gia đánh giá ngoài, đảm bảo các chuyên gia đánh giá ngoài đều được cập nhật kiến thức 2 năm/lần.

Sắp tới sẽ có nhiều đơn vị KĐCLGD đại học. ( Ảnh: Phạm Thịnh) 

Bộ GD&ĐT cũng ban hành cơ chế để khuyến khích các cơ sở GDĐH - TCCN tổ chức triển khai tự đánh giá. Mục tiêu đặt ra đến năm 2015 có 90% số cơ sở giáo dục hoàn thành báo cáo tự đánh giá và đăng ký đánh giá ngoài (vòng 1).

Bộ GD&ĐT cũng là cơ quan chỉ đạo các tổ chức KĐCLGD triển khai đánh giá công nhận các cơ sở giáo dục, chương trình giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng, trong giai đoạn 2011 - 2015 có 90% số cơ sở được đánh giá ngoài. Giai đoạn 2016-2020 có 95% cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục được đánh giá ngoài và xem xét công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Tổng nguồn lực tài chính để triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục đối với GDĐH - TCCN trong giai đoạn 2011 - 2020 dự kiến là 98.867 triệu đồng.

Mục tiêu của đề án để củng cố và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục đại học (GDĐH) và trung cấp chuyên nghiệp (TCCN), tạo môi trường và hành lang pháp lý cho sự phát triển ổn định hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục.

Đề án cũng nhằm xây dựng chính sách để phát triển đội ngũ chuyên gia đánh giá ngoài có đủ trình độ và số lượng để triển khai các hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đối với GDĐH - TCCN.

Một mục tiêu quan trọng của đề án là tăng cường hợp tác quốc tế với các nước trong khu vực và trên thế giới trong lĩnh vực kiểm định chất lượng giáo dục đối với GDĐH - TCCN.

Phạm Thịnh
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN