• Zalo

Năm 2019 phê duyệt quy hoạch gần 200 cán bộ chiến lược khoá XIII

Thời sự Thứ Tư, 25/12/2019 12:44:11 +07:00
(VTC News) -

Ban Tổ chức Trung ương cho biết phê duyệt quy hoạch cán bộ cấp chiến lược khóa XIII đối với 184 cán bộ năm 2019.

Giảm hơn 10.000 cấp trưởng, cấp phó

Sáng 25/12, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Năm 2019 phê duyệt quy hoạch gần 200 cán bộ chiến lược khoá XIII - 1

Phó trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình trình bày báo cáo tại hội nghị. (Ảnh: LH)

Tại hội nghị, Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2019, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình cho biết, trong năm qua, ngành xây dựng Đảng đã đạt nhiều kết quả nổi bật.

Trong đó, đã trình Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông qua 15/17 đề án, góp phần hoàn thành 69/75 đề án nhiệm vụ từ đầu nhiệm kỳ đến nay và đang tích cực hoàn thành 100% đề án được giao.

Cùng với đó, tham mưu tổ chức triển khai quyết liệt, tích cực, toàn diện, có hiệu quả các nghị quyết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ và các quy định về nêu gương.

Bên cạnh đó, việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả đã mang lại hiệu quả rõ nét.

Ông Bình cho biết thêm, tới nay, toàn hệ thống chính trị đã giảm 4 đầu mối trực thuộc Trung ương, 100 đầu mối trực thuộc cấp tỉnh, 496 đầu mối trực thuộc cấp huyện; 7 tổng cục và tương đương; 81 cục, vụ, 73 đơn vị sự nghiệp thuộc ban, bộ, ngành Trung ương; hơn 2.600 phòng và tương đương; gần 2.000 đội thuộc chi cục; giảm hơn 4.100 đơn vị sự nghiệp công lập; giảm hơn 2.200 đầu mối trong các đơn vị sự nghiệp công lập; giảm gần 15.200 cấp trưởng, cấp phó.

Sau 4 năm thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, nhất là 2 năm gần đây đã giảm được 236.039 người (giảm 6,58% so với biên chế thực tế tại thời điểm 30.4.2015); 41.000 hợp đồng 68 và hơn 25.000 người hoạt động không chuyên trách cấp xã so với năm 2015.

Theo Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương, việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn gắn với tinh giản biên chế đã góp phần giảm khoảng 10.000 tỉ đồng khi bố trí ngân sách nhà nước năm 2019 cho hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; đồng thời, tiết kiệm chi thường xuyên, tăng chi cho đầu tư phát triển.

Năm 2019 phê duyệt quy hoạch gần 200 cán bộ chiến lược khoá XIII - 2

Các đại biểu tham dự hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của ngành tổ chức xây dựng Đảng. (Ảnh: N.Y)

Phê duyệt quy hoạch 184 cán bộ chiến lược

Về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương cho biết, từ đầu nhiệm kỳ, đã điều động, luân chuyển 29 cán bộ diện Trung ương quản lý giữ chức vụ bí thư, phó ban đảng, phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy và phó chủ tịch tỉnh; 704 cán bộ từ cấp tỉnh về huyện và 380 cán bộ từ cấp huyện lên tỉnh; hơn 3.600 cán bộ từ cấp huyện về cấp xã và trên 1.700 cán bộ từ cấp xã lên huyện, chuẩn bị một bước nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Năm 2019, Ban Tổ chức Trung ương cho biết đã kiện toàn 850 cán bộ, phê duyệt quy hoạch trên 560 cán bộ diện Trung ương quản lý và phê duyệt quy hoạch cán bộ cấp chiến lược khóa XIII đối với 184 cán bộ; tổ chức 4 lớp bồi dưỡng kiến thức cho 181 cán bộ trong quy hoạch.

Bên cạnh đó, đã thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với hàng ngàn cán bộ các cấp phục vụ công tác đề bạt, quy hoạch. Trong đó, gồm 1.077 trường hợp diện Trung ương quản lý và 204 trường hợp quy hoạch vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; bổ sung hồ sơ, hướng dẫn nghiệp vụ đối với 299 trường hợp diện các cấp ủy quản lý.

Về xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương cho hay, trong năm qua đã kết nạp trên 134.000 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng đến cuối năm nay khoảng 5,2 triệu đảng viên.

Mặc dù đạt được nhiều kết quả, song theo Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương, vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm, cần lưu tâm, khắc phục, như tình trạng suy thoái, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ vẫn còn diễn biến phức tạp; tự phê bình và phê bình, thực hiện quy định nêu gương có nơi, có lúc còn hình thức, chưa thực sự đi vào chiều sâu bên cạnh đó, kết quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với phòng, chống suy thoái chưa thật sự vững chắc.

Về đổi mới, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương cho rằng vẫn còn một số nơi thực hiện thiếu quyết liệt, còn trông chờ ỷ lại hoặc chủ quan nóng vội, chưa đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra, chưa thực sự gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm.

Bên cạnh đó, đánh giá cán bộ có đổi mới nhưng hiệu quả chưa cao; việc bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử có nơi thực hiện chưa nghiêm, còn để mất dân chủ, chưa thật sự khách quan.

Năm 2019 phê duyệt quy hoạch gần 200 cán bộ chiến lược khoá XIII - 3

Các đại biểu tham dự hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của ngành tổ chức xây dựng Đảng. (Ảnh: N.Y)

Chấm dứt chạy chức chạy quyền

Về nhiệm vụ ngành xây dựng Đảng trong năm 2020, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương cho hay, sẽ triển khai thực hiện các đề án trình Trung ương và cấp ủy các cấp theo Chương trình, kế hoạch công tác năm 2020 bảo đảm tiến độ, chất lượng và yêu cầu; trong đó, tiếp tục hoàn thiện quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, tiến hành công tác quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tham mưu chuẩn bị thật tốt các nội dung lãnh đạo, điều hành, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng, trong đó có việc phân bổ số lượng, nâng cao chất lượng đại biểu dự đại hội.

Bên cạnh đó, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương cũng lưu ý, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng gắn kết chặt chẽ hiệu quả với công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, trong đó tiếp tục hoàn thiện thể chế và đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ công tác cán bộ, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, đúng người, đúng việc.

"Triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy định 205 của Bộ Chính trị; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi và chấm dứt tình trạng chạy chức, chạy quyền, nhất là trong việc chuẩn bị nhân sự cấp ủy các cấp và đặc biệt là Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII", Phó trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh.

Trung Nguyen
Bạn có cảm nghĩ gì về "Năm 2019 phê duyệt quy hoạch gần 200 cán bộ chiến lược khoá XIII" ?. Chia sẻ ý kiến của bạn tại đây
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin