Năm 2019 - 2020, học sinh lớp 1 có sách giáo khoa mới

(VTC News) - Vào năm học 2019 - 2020, học sinh lớp 1 sẽ được học sách giáo khoa của chương trình giáo dục phổ thông mới.

VTC1

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO