Năm 2017, sẽ có 1,1 triệu người Việt thất nghiệp

(VTC News) - Các chuyên gia ước tính, năm 2017 số lao động thất nghiệp ở mức khoảng 1,1 triệu người, trong đó, số lao động có trình độ đại học thất nghiệp sẽ tăng, ở mức 200.000 người.

 

VTC14

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO