Lịch nghỉ tết 2018 chính thức

Năm 2015: Phải đẩy mạnh hơn công tác tuyên truyền biển, đảo

Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu một trong những công tác trọng tâm năm 2015 là đẩy mạnh tuyên truyền về biển, đảo, phân giới cắm mốc.

Theo đồng chí Lê Hồng Anh, trong năm 2014, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo và phân giới cắm mốc đạt được những kết quả quan trọng.

Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Bộ TT&TT, Bộ Ngoại giao và các ngành, các cấp đã phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ này một cách hiệu quả, làm cho bạn bè quốc tế, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hiểu thêm về tình hình trong nước và thế giới, ủng hộ Việt Nam.

              Đồng chí Lê Hồng Anh phát biểu tại Hội nghị báo chí toàn quốc sáng 31/12 ở Hà Nội.

Đồng chí Lê Hồng Anh phát biểu tại Hội nghị báo chí toàn quốc sáng 31/12 ở Hà Nội.


Trong năm 2015, một số trọng tâm trong công tác hợp tác quốc tế, thông tin đối ngoại và tuyên truyền biển đảo, phân giới, cắm mốc là: Bám sát tình hình trong nước và quốc tế, đánh giá, phân tích các kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, thực hiện công tác thông tin đối ngoại và tuyên truyền biển đảo, phân giới, cắm mốc của các cấp, các ngành, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ của năm 2015.

Nghiên cứu đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền thành tựu đổi mới của đất nước, giới thiệu quảng bá văn hóa, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với nhân dân các nước trên thế giới, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân.

Đầu tư cho công tác thông tin đối ngoại, chủ động phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan làm công tác thông tin đối ngoại, các cấp ủy Đảng và đại sứ quán ở các nước; nâng cao chất lượng nội dung thông tin, kịp thời cung cấp thông tin ở trong nước cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài bằng nhiều ngôn ngữ, hình thức phong phú, hấp dẫn.

Nghiên cứu đổi mới mạnh mẽ công tác phát hành sách, báo, tạp chí… phát huy thế mạnh của cộng đồng làm công tác tuyên truyền đối ngoại nhân dân.

Tuyên truyền các sự kiện lịch sử lớn của dân tộc, hoạt động của Đảng, Nhà nước tới cán bộ, Đảng viên, quần chúng ở ngoài nước; cung cấp thông tin để đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, vu cáo, chiến tranh tâm lý, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; tiếp tục xây dựng và củng cố lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào công cuộc đổi mới của đất nước.

Nâng cao chất lượng dự báo tham mưu chiến lược, triển khai có hiệu quả Kết luận 16-KL/TW ngày 14/2/2012 của Bộ Chính trị về “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 – 2020”.

Tập trung chỉ đạo tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ chủ quyền biển đảo, về phát triển kinh tế biển gắn chặt với nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở biển Đông.

Tăng cường công tác bồi dưỡng cán bộ; đẩy mạnh tuyên truyền về biển, đảo, phân giới cắm mốc, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp và của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là ở các tỉnh có đường biên giới, góp phần xây dựng biên giới hữu nghị, hòa bình với các nước láng giềng...

Theo Infonet
Video U23 Viet Nam vs U23 Quatar
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN