Năm 2013, tốc độ tăng giá tiêu dùng khoảng 8%

(VTC News) - Tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) năm 2013 khoảng 8% là một trong những nội dung quan trọng trong báo cáo của Chính phủ tại phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội sáng nay.

» Trực tiếp khai mạc kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá XIII
» Sáng nay, khai mạc kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII
» Cần giải trình trước Quốc hội về an toàn đập Sông Tranh
» Bộ trưởng Đinh La Thăng báo cáo gì với Quốc hội?
» Báo cáo thực hiện lời hứa của Bộ trưởng trước Quốc hội

Trước giờ khai mạc, các đại biểu Quốc hội đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm dự phiên khai mạc.

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bậc lão thành cách mạng; đại diện Đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Hà Nội đã tới dự.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh năm 2012, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, các ngành, các cấp và cộng đồng doanh nghiệp đã nỗ lực phấn đấu và đạt được một số kết quả đáng ghi nhận trong việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, duy trì tăng trưởng hợp lý gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu nền kinh tế.

Tuy nhiên, đất nước vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn, đòi hỏi phải quyết tâm rất cao, có các giải pháp quyết liệt, hiệu quả nhằm thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng-an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, tạo đà phát triển bền vững cho các năm tiếp theo.


Chủ tịch Quốc hội nêu rõ tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng sau đây: Xem xét các báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2012; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2013;

Cho ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, trên cơ sở đó xem xét, quyết định việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp; thông qua Nghị quyết về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; xem xét, thông qua 9 dự án luật và cho ý kiến về 6 dự án luật.


Quốc hội sẽ tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai”; xem xét các báo cáo kết quả giám sát do Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội thực hiện; nghe Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thứ 3 đến nay; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội và thông qua Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2013.

Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật, tội phạm; công tác thi hành án và xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2012, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013 do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình bày nhận định trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, công tác lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2012 đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong các nghị quyết của Đảng và Quốc hội, đạt và vượt 10/15 chỉ tiêu kế hoạch. Lạm phát được kiềm chế, kinh tế vĩ mô chuyển biến theo hướng ổn định hơn, tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước.


Nông nghiệp tiếp tục tăng trưởng cao, khẳng định vai trò quan trọng trong ổn định và phát triển đất nước. Tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng đạt được một số kết quả bước đầu. An sinh xã hội được bảo đảm. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt được những kết quả tích cực. Quốc phòng, an ninh được tăng cường. Trật tự an toàn xã hội có tiến bộ.


Thủ tướng cũng chỉ rõ những hạn chế, yếu kém nổi lên như kinh tế vĩ mô chưa vững chắc; lạm phát vẫn có nguy cơ tăng trở lại; nợ xấu gia tăng, xử lý còn chậm và còn nhiều khó khăn; lãi suất tín dụng còn cao so với hiệu quả sản xuất kinh doanh; năng lực dự báo kinh tế xã hội còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu.

Thêm vào đó, đời sống của một bộ phận nhân dân nhất là vùng sâu, vùng xa và đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Giáo dục đào tạo vẫn còn nhiều ý kiến; khoa học công nghệ chưa đáp ứng yêu cầu nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Trật tự an toàn xã hội vẫn còn nhiều bức xúc, nhất là tình trạng tội phạm, tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm. Cải cách hành chính chưa đáp ứng được yêu cầu...


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh nhiệm vụ còn lại của những tháng cuối năm là rất nặng nề. Để đạt được mục tiêu tăng GDP cả năm là 5,2%, quý IV phải đạt mức tăng 6,5%, đòi hỏi cả hệ thống chính trị, các cơ quan quản lý nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp phải nỗ lực thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao trở lại, tích cực chuẩn bị các điều kiện cho tăng trưởng cao hơn trong năm 2013.

Chính phủ nhận định năm 2013, dự báo kinh tế thế giới tiếp tục khó khăn, diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro; thương mại toàn cầu phục hồi chậm, tăng trưởng kinh tế không cao hơn nhiều so với năm 2012. Ở trong nước, bên cạnh những kết quả đạt được, nền kinh tế vẫn còn rất nhiều khó khăn.

Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét xác định mục tiêu tổng quát năm 2013 là tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô; lạm phát thấp hơn, tăng trưởng cao hơn năm 2012; đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng; bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; tăng cường quốc phòng-an ninh và bảo đảm ổn định chính trị xã hội; tạo nền tảng vững chắc hơn cho những năm tiếp theo.

Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2013 là: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 5,5%. Kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10%. Tỷ lệ nhập siêu khoảng 8%. Bội chi ngân sách nhà nước không quá 4,8% GDP. Tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) khoảng 8%.

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội bằng khoảng 30% GDP; giảm 2% tỷ lệ hộ nghèo cả nước, 4% đối với các huyện nghèo; tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động; tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 49%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm xuống dưới 16%; đạt 22 giường bệnh trên 1 vạn dân (không tính giường trạm y tế xã)...


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng chỉ ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013.

Báo cáo trước Quốc hội và cử tri cả nước về kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI của Ban cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban cán sự đảng các bộ và từng thành viên Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Tập thể Ban cán sự đảng và mỗi đồng chí đã thành khẩn nhìn nhận những yếu kém, khuyết điểm và chân thành cầu thị rút ra những bài học thấm thía, sâu sắc nhất trong thực thi chức trách nhiệm vụ được giao và trong cả quá trình hoạt động cách mạng của mình.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nghiêm túc nhận trách nhiệm chính trị lớn của người đứng đầu Chính phủ và nhận lỗi trước Quốc hội, trước toàn Đảng, toàn dân về những yếu kém, khuyết điểm của Chính phủ trong lãnh đạo quản lý, điều hành, nhất là những yếu kém, khuyết điểm trong kiểm tra, giám sát hoạt động của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước; một số tập đoàn, tổng công ty điển hình là Vinashin, Vinalines sản xuất, kinh doanh kém hiệu quả, có nhiều sai phạm gây tổn thất và hiệu quả nghiêm trọng về nhiều mặt, ảnh hưởng lớn đến uy tín và vai trò của kinh tế nhà nước.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, từng thành viên của Chính phủ sẽ nghiêm túc, nghiêm khắc với mình, đoàn kết nhất trí hết lòng hết sức làm việc, đề cao trách nhiệm, nỗ lực cao nhất để khắc phục những yếu kém, khuyết điểm, phấn đấu thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, hành động quyết liệt, tất cả vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì Đảng, vì chế độ, vì sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước.

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm cho biết chuẩn bị cho kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XIII, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Ủy ban thường vụ Quốc hội đã tổng hợp được 1.396 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước gửi tới Quốc hội.

Cử tri và nhân dân cho rằng năm 2012, trong bối cảnh đất nước đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, kinh tế vĩ mô dần ổn định, lạm phát bước đầu được kiềm chế, an sinh xã hội được quan tâm; quốc phòng được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội được giữ vững.

Nhân dân hoan nghênh và đặt nhiều kỳ vọng vào kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tuy nhiên, cử tri và nhân dân còn nhiều băn khoăn, lo lắng trước thực trạng nền kinh tế tuy có mức phát triển nhưng chưa bền vững. Đời sống, việc làm của nhân dân gặp nhiều khó khăn. Tội phạm và tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp và chưa được đẩy lùi...


Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu, thay mặt Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2012, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013.

Tại phiên khai mạc, Quốc hội đã nghe Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2012.

Báo cáo nhận định thời gian qua, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị và với trách nhiệm của Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền các cấp, sự cố gắng, nỗ lực của các cơ quan chức năng, các tổ chức, đoàn thể, cơ quan báo chí, truyền thông, nhất là vai trò quan trọng của quần chúng nhân dân, công tác phòng chống tham nhũng đã có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động.


Đa số cán bộ công chức có ý thức rèn luyện hoàn thành tốt nhiệm vụ, không nhũng nhiễu, tiêu cực, có ý thức phục vụ nhân dân, được nhân dân tin tưởng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, ổn định và phát triển kinh tế xã hội, củng cố vững chắc quốc phòng an ninh.

Nhiều vụ việc tiêu cực, tham nhũng đã được phát hiện; số vụ án tham nhũng được khởi tố, truy tố tăng so với cùng kỳ năm 2011, tỷ lệ tội phạm tham nhũng hưởng án treo giảm. Từ đầu năm đến nay, 44 trường hợp người đứng đầu đã bị xử lý do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng.


Tuy đạt được kết quả tích cực nhưng nhìn chung, công tác phòng chống tham nhũng chưa đạt yêu cầu và mục đích đề ra là ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng. Tham nhũng vẫn diễn ra nghiêm trọng với những biểu hiện tinh vi, phức tạp, diễn ra ở rất nhiều lĩnh vực, nhiều cấp, nhiều ngành, gây bức xúc, bất bình trong xã hội.

Kiên trì, quyết tâm thực hiện mục tiêu ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo để sớm sửa đổi, bổ sung Nghị định về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng và các quy định về một số biện pháp phòng ngừa khác để nâng cao hiệu quả phòng ngừa tham nhũng.

Bên cạnh đó, Chính phủ khẩn trương xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực, xóa bỏ tình trạng “xin, cho”, trong đó chú trọng các lĩnh vực đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, tín dụng, ngân hàng...

Vai trò, trách nhiệm của MTTQ, các đoàn thể, tổ chức xã hội, hiệp hội doanh nghiệp cũng cần được phát huy mạnh mẽ, đặc biệt là vai trò trách nhiệm của cơ quan báo chí truyền thông và mỗi cán bộ, đảng viên trong phòng chống tham nhũng...


Cuối phiên khai mạc, thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về công tác tham nhũng năm 2012, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện cho rằng một trong những nguyên nhân quan trọng của tệ nạn tham nhũng hiện nay là tình trạng suy thoái phẩm chất đạo đức của không ít cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, trong đó một số cán bộ là lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Bên cạnh đó, bệnh quan liêu, thành tích, hình thức vẫn còn nặng nề, nên không ít người đứng đầu vẫn còn có biểu hiện ngại đấu tranh với hành vi tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức do mình quản lý…


Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục họp phiên toàn thể tại Hội trường.

PV
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN