Năm 2011 - 2012 phát hành hộ chiếu điện tử trong nước

(VTC News) – Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án "Sản xuất và phát hành hộ chiếu điện tử Việt Nam", theo đó, từ năm 2011-2012 Việt Nam sẽ có hộ chiếu điện tử.

» Sẽ có hộ chiếu điện tử

Đề án này vừa nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về xuất nhập cảnh vừa đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh quốc gia và tăng cường hội nhập quốc tế của đất nước.

Đề án được thực hiện trong 4 năm, chia thành 2 giai đoạn. Theo đó, giai đoạn I (từ năm 2011 đến năm 2012) sẽ đầu tư cho sản xuất và phát hành hộ chiếu điện tử ở trong nước; giai đoạn II (từ năm 2013 đến 2014), đầu tư cho mở rộng phát hành hộ chiếu điện tử ra các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và phát triển khai việc kiểm soát hộ chiếu điện tử tại các cửa khẩu.

Tổng dự toán đầu tư là 1.024 tỷ đồng, trong đó, 175 tỷ đồng để đầu tư dây chuyền thiết bị và phần mềm sản xuất hộ chiếu điện tử Việt Nam; 512 tỷ đồng đầu tư hạ tầng kỹ thuật, thiết bị và phần mềm phục vụ cấp phát, kiểm soát và quản lý hộ chiếu điện tử trong các đơn vị thuộc Bộ Công an...

Đề án đưa ra nguyên tắc công nghệ nhận dạng vân tay triển khai phải đảm bảo tương thích với các công nghệ nhận dạng vân tay sử dụng trong hệ thống chứng minh nhân dân điện tử và hệ thống tàng thư tội phạm mà Bộ Công an đang chủ trì xây dựng.

Cùng với đó, cơ sở dữ liệu quốc gia về hộ chiếu điện tử phải đảm bảo khả năng mở rộng và tích hợp để trao đổi, chia sẻ và sử dụng lại dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia khác về dân cư, về chứng minh nhân dân, về tội phạm.

Thủ tướng giao Bộ Công an đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về hộ chiếu và xuất nhập cảnh, là đầu mối tập trung thông tin dữ liệu về cấp hộ chiếu và xuất nhập cảnh từ Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải về Bộ Công an để quản lý thống nhất.

Trần Vũ

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN